PRIVACY VERKLARING – AM BACH
opgesteld op 01– 03 – 2023 // laatste update 01– 03 – 2023


BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Je leest op dit moment de privacy verklaring van:
AM BACH – LJW RAVESTEIN
TEL : 00316 55 37 57 89
EMAIL : info@AMBACH.ONLINE
ADRES : Am Bachangerl 69, FÜRTH ÖSTERREICH.
UID nummer : ATU72718703
bank IBAN  : AT84 3501 2000 0123 1513
bank BIC : RVSAAT2S012

AM BACH is een bedrijf welke appartementen verhuurt in Fürth, Oosternijk. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AM BACH verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door AM BACH, neem dan gerust contact op via info@ambach.online.


DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AM BACH. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AM BACH via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp. Ook kunnen gegevens worden verzameld via andere correspondentie en telefonisch, dit zijn alleen gegevens die je zelf actief verstrekt.

02. Inschrijvingsformulieren
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft voor de huur van een appartement via AM BACH. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om op de juiste manier een verhuurovereenkomst aan te kunnen bieden, zoals je: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adres en Woonplaats, Telefoonnummer en E-mailadres. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch worden na gebruik niet opgeslagen.

03.  Analytics
De website van AM BACH verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via INFO@AMBACH.ONLINE, dan verwijderen wij deze informatie.


DE ONTVANGERS

De gegevens die AM BACH ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Hosting
De e-mail van AM BACH wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

02. Inschrijvingen
Onze website / emailserver is geplaatst bij bovengenoemd hostingbedrijf. De inschrijvingen worden bewaard op de server van dit bedrijf. Daarnaast downloaden wij voor aanvang van desbetreffende huurperiode het bestand met de benodigde gegevens zodat wij onze dienst zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren.


DE OPSLAGPERIODE


01. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met AM BACH via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Inschrijvingen
Wanneer je een inschrijving doet via onze website of via een mail dan worden jouw gegevens tot maximaal twee jaar bewaard. Uitzondering op gegevens op facturen mbt de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens alleen fysieke kopieën gemaakt voorafgaande aan een huurperiode indien nodig en enkel door eigenaar of beheerder van AM BACH. Fysieke kopiëen worden niet met derden gedeeld of bewaard.

Verder worden je gegevens alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door AM BACH of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


RECHTEN

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AM BACH vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AM BACH. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AM BACH. 

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AM BACH opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AM BACH al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AM BACH vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.


05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat AM BACH jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ambach.online onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


PLICHTEN

AM BACH verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AM BACH via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestigingen en informatie mbt de huurperiode te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AM BACH de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AM BACH met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
AM BACH behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AM BACH dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AM BACH te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. AM BACH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via INFO@AMBACH.ONLINE.