Algemene voorwaarden en Huisregels Am Bach
opgesteld op 01 / 03 / 2023
laatste wijziging 08 / 03 /2023

Begripsbepaling
Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een appartement.
Medehuurder: degene die samen met huurder in het appartement verblijft.
Verhuurder / Am Bach: de natuurlijke persoon LJW Ravestein / TJ Terpstra die één of meerdere appartementen aan de huurder verhuurt.
Beheerder: Michiel Bovy
Website: ambach.online

1. Reservering
Uw reserveringsaanvraag is definitief zodra deze door ons is bevestigd. Reservering bij Am Bach is alleen mogelijk als de (hoofd)huurder 21 jaar of ouder is.

2. Betaling en akkoord met voorwaarden
Door de betaling van uw bijdrage voor de huur van een Am Bach appartement gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden/huisregels/privacy beleid van Am Bach. De verblijfskosten zijn verschuldigd voor de volledig gereserveerde periode, ook als aankomst of vertrek eerder of later is dan de afgesproken termijn.

3. Aanbetaling
Bij reservering wordt een aanbetaling van 30% van het totaal bedrag gevraagd. Het restant dient te worden voldaan uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw verblijf. Bij een boeking binnen de termijn van 6 weken dient het totale bedrag per direct te worden voldaan.

4. Annulering door huurder
Bij annulering door de huurder tot 4 maanden vóór de gereserveerde aankomstdatum is annuleren geheel zonder kosten.
Bij annulering door de huurder tot zes weken vóór de gereserveerde aankomstdatum vindt er 70% restitutie van het totaalbedrag plaats. Bij annulering binnen zes weken vóór datum aankomst vindt geen restitutie meer plaats. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij raden u aan een schriftelijke annulering te doen.

5. Annulering door verhuurder
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan verhuurder de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: – dat het huis niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door (natuur)rampen) – dat het huis niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van het huis door de verhuurder) of een dubbel geplaatste reservering. In dit geval gaat verhuurder over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huurkosten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (mede)huurder zelf gereserveerd.

6. Beschikbaarheid
Op de aankomstdatum vanaf 16.00u is het appartement beschikbaar tenzij anders afgesproken, op de vertrekdatum na 10.00u tenzij anders afgesproken dient u het appartement te verlaten.

7. Aansprakelijkheid
U huurt het appartement op eigen risico, d.w.z. dat wij, de Familie Terpstra – Ravestein, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade en of letsel opgelopen in onze accommodatie of op ons terrein, in welke vorm dan ook. Bij schade aan onze eigendommen of vermissing van onze eigendommen, zullen wij dit in rekening brengen bij de huurder.

De huurder is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel voor hemzelf alsmede voor alle aangemelde personen en/of zijn bezoekers.

8. Gebruik
Het ter beschikking stellen en het gebruik van het gehuurde appartement geschiedt op grond van wederzijds vertrouwen en respect voor onze eigendommen. U dient in dat verband de inventaris van het gehuurde appartement in dezelfde staat achter te laten zoals u het aantrof ten tijde van uw aankomst. Mocht u bij aankomst gebreken in/aan het gehuurde appartement ontdekken, dient u dit direct te melden bij de beheerder of eigenaar, zodat wij de problemen zo snel mogelijk op kunnen lossen? Voor klachten en/of gebreken die achteraf zijn ontstaan kunnen wij helaas geen verantwoording nemen. Het wordt op prijs gesteld aangebrachte (kleine) schade direct te melden bij de beheerder of eigenaar van Am Bach.

9. Aantal personen
Am Bach appartementen Hirsch, Adler & Steinbock zijn geschikt voor het verblijf van maximaal 6 personen. Am Bach appartement Gams is geschikt voor het verblijf van maximaal 4 personen. Het is niet toegestaan met meer dan het aantal personen te verblijven dan waar voor betaald is. Het is niet toegestaan het appartement onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.

10. Huisdieren
Per gehuurd appartement zijn er twee honden toegestaan. De kosten zijn €50,- per verblijf per hond. Het is niet toegestaan de honden uit te laten in de tuin van Am Bach.

11. Roken
Roken is op de balkons toegestaan. Roken is derhalve niet toegestaan in de gehele accommodatie van Am Bach als ook onder het afdak bij de voordeur en de toegangsdeur van het skiraum.

12. Parkeren
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de bijbehorende plaatsen voor Am Bach, deze betreffen 4 plaatsen op de oprit, 5 plaatsen voor de tuin en 1 plaats langs de straatkant voor de tuin van de buren. Het is niet toegestaan te parkeren bij Sportpension Thayer. Fout geparkeerde auto’s worden weggesleept op kosten van de huurder.

13. Schoonmaak
De eindschoonmaak wordt door ons uitgevoerd, wel dient u het appartement bezemschoon/opgeruimd achter te laten. Graag de afwasmachine bij vertrek aanzetten met de laatste vaat. Moeten wij extra schoonmaakkosten maken vanwege buitensporig gebruik brengen wij deze kosten bij de huurder in rekening.

14. Geen rechten ontlenen
Aan de informatie, foto’s, afbeeldingen en doorlinks zoals vermeld op de website Am Bach kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.